604 637 446

Ceník (platný od 17. 5. 2021)


Psychologické poradenství, konzultace, terapeutické intervence
Cena

Úvodní psychologická konzultace/poradenství/terapie 1,5 hodiny (90 minut).

  1 300 Kč

Objednání

Pravidelná psychologická konzultace/poradenství/terapie 50 minut.

700 Kč

Objednání

Předškola 1 sezení  (45 minut).

  500 Kč

Objednání

Komplexní psychologicko-pedagogická diagnostika dítěte 3-16 let bez zprávy(3 hodiny, obvykle obsahuje anamnézu, osobnost dítěte, intelekt, motivaci, poruchy učení aj. podle specifik zakázky).

 3 000 Kč

Objednání

Komplexní psychologicko-pedagogická diagnostika dítěte 3-16 let se zprávou (3 hodiny, obvykle obsahuje anamnézu, osobnost dítěte, intelekt, motivaci, poruchy učení aj. podle specifik zakázky).

 3 600 Kč

Objednání

Samostatné komplexní vyšetření intelektových předpokladů dítěte nebo dospívajícího 3-22 let.

2 500 Kč

Objednání

Individuální terapie nerovnoměrného kognitivního vývoje 45 minut včetně zaškolení rodiče.
(Vhodné pro předškoláky a žáky 1.-3. tříd)

500 Kč

Objednání

Profesní orientace základní (volba SŠ, VŠ dospívající 14-22 let). Komplexní diagnostika plus konzultace (intelekt, zájmy, motivace, informace o školách a oborech). Doba vyšetření 3 hodiny.

3 000 Kč

Objednání

Profesní orientace balíček (volba SŠ, VŠ): komplexní psychologicko-pedagogická diagnostika v délce 3 hodiny + 2 navazující konzultace á 60 minut (zájmy, osobnost, motivace, orientace v oborech a náročnosti studia ve vztahu k výsledkům diagnostiky).

4 000 Kč

Objednání

Jednorázová poradenská konzultace k volbě SŠ, VŠ bez diagnostiky, 90 minut.

1 000 Kč

Objednání
Kurzy DVPP pro učitele, asistenty pedagoga
Cena

Kurz v rozsahu 6 hodin (cena platí pro všechny nabízené kurzy). 

2 500 Kč

Objednání