604 637 446

Co ode mě můžete čekat

Děti jsou to nejcennější co v životě máme. A tak jako rodiče děláme to nejlepší, co v danou chvíli umíme a můžeme.

Přesto se občas stane, že narazíme na nejistotu spojenou s vývojem nebo chováním vlastního dítěte.

Například začne mít problémy ve školce, škole nebo při studiu.
Radí Vám přátelé, učitelé, příbuzní……je těžké si z toho něco vzít, protože neprožívají Vaši zkušenost nebo nemají dostatek odborných informací a porozumění.

V této situaci je vhodné obrátit se na mě a domluvit si konzultaci. Budete mít bezpečný prostor pro zmapování situace Vašeho dítěte a konkrétního problému, který řešíte. 

V případě potřeby a zájmu pak můžeme domluvit dlouhodobější poradenské a terapeutické vedení.  V inidikovaných případech lze realizovat po domluvě psychodiagnostiku (zejména vzdělávací obtíže/nadání, profesní volba).

Zaměřuji se na: 

 • Psychologický vývoj dítěte v předškolním období a školním obodobí (od 3-16 let).  

 • Nástup do základní školy- předčasný nástup, odklad školní docházky, školní připravenost.

 • Vývoj dítěte v období docházky do ZŠ.

 • Školní úspěšnost. 

 • Poradenství a diagnostiku při volbě vhodné střední nebo vysoké školy.

 • Rozumové nadání dítěte.

Konkrétní případy, které často řeším:

 • Hyperaktivní a neklidné děti, děti s problémem se soustředit.

 • Děti zvýšeně citlivé, senzitivní. 

 • Děti s problémy s fungováním mezi jinými dětmi nebo dospělými, s obtížemiv  komunikaci s okolím, začleňováním se do kolektivu. 

 • Děti ve škole nešťastné, úzkostné. 

 • Děti s „agresivním chováním“, děti vnímané učiteli jako „agresivní“. 

 • Děti a dospívající, kteří nepodávají ve škole výkon, na který mají skutečný potenciál. 

 • Děti s nerovnoměrným vývojem. 

 • Děti a dospívající bilingvální, žijící ve více kulturách. 

 • Děti a dospívající žijící dlouhodobě v zahraničí, adaptující se na život a školu v ČR. 

 • Děti a dospívající přetížené školou, se ztrátou motivace. 

 • Děti a dospívající nadané v oblasti rozumové. 

 • Děti a dospívající s obtížemi rozhodnout se pro vhodnou střední nebo vysokou školu. 

 • Děti  adaptující se na rozvod a uspořádání péče o děti po rozvodu. 

 • Děti adaptující se na jiné velké změny v rodině. 

 • Slaďování výchovného stylu rodičů. 

 • A jiné.